BLOG

Deze drie factoren beïnvloeden onbewust jouw omgang met stress!

Onze levenshouding en gezondheid beïnvloeden in hoeverre we met stress om kunnen gaan. Dit betekent dat we voor een deel zélf verantwoordelijk zijn voor onze stressgevoeligheid. Maar, er zijn ook factoren die hier onbewust invloed hebben. We vertellen je welke dit zijn en hoe jouw brein je verder kan helpen.

Iedereen weet inmiddels dat stress niet bepaald bevorderlijk is voor je gezondheid. Je doet er dus verstandig aan om stress zoveel mogelijk te vermijden. Maar hoe doe je dat? Een eerste stap is om je bewust te worden van de stress die je ervaart en op welke momenten je dit voelt.

Symptomen herkennen

Eigenlijk komt het erop neer dat je jezelf veel vragen moet (laten) stellen. Zodat je kunt onderzoeken op welke momenten je stress ervaart en waar je zelf al dingen kunt veranderen. Weet jij bijvoorbeeld welke symptomen jij vertoont bij stress, zodat je het op tijd kunt herkennen?

Vervolgens ga je op onderzoek uit waar deze stress door wordt veroorzaakt. Leg je jezelf te veel druk op? Ervaar je druk van buitenaf? Onderzoek ook welke overtuigingen hierbij een rol kunnen spelen. Daarna kijk je hoe je de stress voor jezelf kunt verminderen. Kom je hier zelf niet uit? Dan kan een specialist of een van onze analisten je verder helpen. Maar lees eerst nog even verder. Er zijn namelijk ook een aantal factoren waar je geen, of niet direct invloed op hebt.

Drie onbewuste componenten

Professor Dr. Pierre Capel legt in zijn boek ‘Het emotionele DNA: gevoelens bestaan niet, zij ontstaan’ uit dat het vermogen om met stress om te gaan per persoon verschilt. Dit heeft niet alleen met jouw levenshouding en gezondheid te maken, maar ook met drie componenten waar jij geen (directe) invloed op hebt. Dit zijn: genetica, ervaringen uit het verleden en epigenetica. We leggen je kort uit wat hij hiermee bedoelt:

Genetica – eiwitten en genen

Ons lichaam produceert diverse eiwitten om de negatieve effecten van stress zoveel mogelijk tegen te gaan. Een van die eiwitten is bijvoorbeeld Neuropeptide Y, ook wel NPY genoemd. Dit specifieke eiwit remt angstig en depressief gedrag en beperkt schadelijke veranderingen in je hersenen, die op kunnen treden bij chronische stress. Erg belangrijk dus!

Professor Capel stelt dat het genetisch is bepaald in welke mate je dit eiwit – en andere eiwitten en genen die van invloed zijn op jouw stressgevoeligheid – aanmaakt. Op deze manier lijkt het alsof je hier niks aan kunt doen: jouw genetica bepaalt dit voor je. Maar, uit onderzoek met ratten – door het New York Medical College – is in 2013 gebleken dat een neusspray met NPY ervoor kan zorgen dat je minder last hebt van stress bij een traumatische gebeurtenis. Of dit hetzelfde effect heeft bij mensen wordt nog onderzocht, maar er is dus hoop!

Ervaringen uit het verleden – waarneming en overtuiging

Je hebt in het verleden ongetwijfeld al eerder te maken gehad met stress. De manier waarop je hier toen mee bent omgegaan heeft ook effect op hoe je er nu mee omgaat. Had je vroeger een positieve ervaring op het gebied van stress? Dan heeft dit een positieve uitwerking op jouw stressgevoeligheid. Andersom versterkt een negatieve ervaring juist deze gevoeligheid.

Professor Capel licht toe dat de mate waarin een ervaring als positief of negatief wordt ervaren, te maken heeft met onze waarneming en onze overtuigingen. Dit kan per persoon enorm verschillen:

Anne en Sarah zijn beide 17 jaar. Ze staan te wachten op de trein, totdat ze horen dat de trein niet meer zal rijden. Anne wordt hier onrustig van: dit betekent namelijk dat ze de hockeytraining zal missen. Haar gedachten gaan alle kanten op. Want als ze nu de training mist, zit ze zaterdag waarschijnlijk op de bank. En dan maakt ze ook nog eens een slechte indruk op de coach! Sarah ziet het anders. Ze moet nog hard aan de bak voor school en kan de extra tijd eigenlijk wel goed gebruiken. Ze beseft dat ze geen invloed heeft op de situatie en legt zich erbij neer. Haar coach begrijpt vast wel dat ze er niets aan kan doen.

Zo zie je dat dezelfde situatie op twee verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden. Dit heeft te maken met de overtuigingen die we hebben: Anne denkt dat het missen van de training op haar als persoon afstraalt. Ze heeft gefaald. Terwijl Sophie gelooft dat er sprake is van overmacht, die niks met haar persoonlijk te maken heeft. Gelukkig kunnen we deze overtuigingen – onze mindset – trainen, zodat we onszelf minder druk opleggen en daardoor minder stress ervaren. Dit zal niet van de ene op de andere dag zijn, maar je kunt al snel stappen zetten!

Epigenetica – genen in generaties

Epigenetica? Dat is de wetenschap die onderzoekt op welke manier onze omgevingsfactoren en levensstijl onze genen kunnen in- of uitschakelen. Stress kan er volgens professor Capel zelfs voor zorgen dat onze genen blijvend in- of uitgeschakeld kunnen worden. Dat klinkt waarschijnlijk nog steeds ingewikkeld, dus we geven graag een voorbeeld.

Bij mensen die in de oorlog hebben geleden onder extreme kou, heeft het lichaam een bepaald gen geactiveerd. Dit zorgt ervoor dat je hartslag ’s nachts hoog blijft, zodat je niet dood kunt vriezen. Deze extreme stresssituatie heeft ervoor gezorgd dat het gen blijvend is geactiveerd, waardoor nakomelingen het gen ook krijgen. Ook hun hartslag is daardoor ’s nachts hoog, terwijl dit qua leefomstandigheden niet meer nodig – en zelfs schadelijk – is. Het kan dus zijn dat jij stress ervaart door een situatie die jouw ouders of grootouders hebben meegemaakt.

Jouw brein geeft het antwoord

Dus: hoeveel stress ervaar jij op dit moment? En waar komt dit door? Jouw brein kan (een deel van) het antwoord geven. Met onze 51Hz MindScan zien we namelijk binnen 5 minuten in welke mate je stress ervaart.

Daarnaast weten onze analisten dankzij de scan precies hoe groot jouw stressgevoeligheid is. Dankzij deze informatie kunnen zij jou de juiste vragen te stellen, om te onderzoeken waar deze gevoeligheid vandaan komt. En belangrijker: hoe je er van af komt.

Meer weten?

Wil je meer weten over de 51Hz MindScan of een afspraak plannen? Neem dan contact met ons op.
Of boek meteen je 51Hz MindScan in.
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
PRIMA
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Hoe we met uw gegevens omgaan

Relevante gegevens 51Hz verwerkt enkel uw persoonsgegevens wanneer u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Geeft u ons opdracht om voor u aan de slag te gaan, dan slaan wij alle relevante gegevens en documenten op in uw dossier. Toestemming Doordat u ons uw persoonsgegevens hebt verstrekt, geeft u ons toestemming om deze gegevens te verwerken. Wij verwerken deze gegevens voor de hierna omschreven doeleinden. Verwerkingsdoel 51Hz verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: • Het beantwoorden van uw vragen; • De behandeling van meting c.q. uitvoering van onze dienstverlening; • Het informeren over wijzigingen van onze producten en/of dienstverlening; • Het aanmaken van uw account; • Het leveren van producten en/of diensten; • Het factureren na afname van producten en/of diensten; en, • Het toezenden van onze nieuwsbrief. Delen met derden Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij: • dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of, • wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak. Met derden die in onze opdracht uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst. Zo zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven te allen tijde verantwoordelijk voor de verwerkingen. Beveiliging van uw gegevens Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zijn uw gegevens enkel toegankelijk voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn. En worden uw gegevens alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor wij ze van u hebben verkregen. Bovendien hanteren wij een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Bewaartermijn Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij ze van u hebben verkregen. Hebt u persoonsgegevens aan ons verstrekt, dan bewaren wij deze vijf jaar. Na deze periode verwijderen en vernietigen wij uw gegevens. Bestaat er voor ons een wettelijke plicht om uw gegevens langer te bewaren, dan kan voornoemde termijn worden aangepast. Hebt u persoonsgegevens aan ons verstrekt in het kader van een breinmeting, dan hanteren wij géén maximale bewaartermijn. Uw rechten U hebt het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Stuur ons in zo’n geval uw verzoek per e-mailbericht aan info@51Hz.nl. Dan nemen wij uw verzoek binnen vier weken in behandeling. Daarnaast hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij staken dan de verwerking, tenzij er (dwingende) gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Cookies Wij maken gebruik van technische en functionele cookies. Dat zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan onze website op uw pc, tablet of smartphone worden geplaatst. In zo’n bestand wordt informatie opgeslagen. Op die manier wordt de ene gebruiker van de andere onderscheiden. Wij gebruiken de cookies om uw ervaring op onze website zo persoonlijk en gebruiksvriendelijk als mogelijk te maken. Via uw browserinstellingen kunt u cookies uitschakelen en verwijderen. Google Analytics Wij maken gebruik van Google Analytics. Ook daarvan worden cookies op uw apparaten geplaatst. Dat betekent niet dat u persoonlijk te herleiden bent. Uw IP-adres wordt anoniem gemaakt. De gegevens die Google verzamelt worden op een Amerikaanse server opgeslagen. Google werkt volgens de Safe Harbor principes. Daarmee volgt Google de Europese privacyrichtlijn 95/46/EG. Hier vind u het privacybeleid van Google. Marketing materialen Bij een aankoop, download of aanmelding op www.51hz.nl gaat u akkoord met het ontvangen van marketingmaterialen in de vorm van e-mail- en sms-berichten van alle handelsnamen binnen de 51Hz-groep. Deze handelsnamen omvatten in elk geval: BrainEnterprise en 51Hz. U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van marketing materialen door te kikken op de link in de footer van onze berichten. Wijzigingen Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Contact Hebt u vragen, opmerkingen en/of klachten over deze privacyverklaring? Neem dan contact op met ons op via info@51Hz.nl.
Save settings
Cookies settings

Bedankt!

Uw verzoek is succesvol verzonden, 
we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

51Hz